شرکت شایان مرمریت شیراز

شرکت شایان مرمریت شیراز

مدیران این مجموعه همواره سعی نموده اند با بهره گیری از دانش و آگاهی مهندسین مجرب و جوان خویش توام با استفاده از تکنولوژی روز و مدرن دنیا همچون سیم برش الماسه و دستگاه اره زنجیری چن سو (هاواژ) شرایطی مهیا نمایند که حداکثر بهره وری از انفال عمومی صورت گرفته و از هدر روی و حیف و میل ثروت های خدادادی ملی جلوگیری گردد. در ادامه این نگرش، مجموعه سنگ عرش و همچنین شرکت شایان در کنار عرضه سنگ به بازار های داخلی و صادراتی تمام تلاش خویش را جهت فرآوری سنگ خام بکار گرفته و در این خصوص با تأسیس ۳ کارخانه فرآوری داخلی و یک کارخانه برون مرزی بعنوان یکی از تولیدات کنندگان محصولات فرآوری شده نیز محسوب می گردد. علی ایحال همچنان آمادگی ارائه محصولات خویش به کارخانجات فرآوری داخلی را داشته و بازار های هدف داخلی اولین اولویت مجموعه می باشد. ورود به عرصه تولید، معدن کاری و فرآوری سنگ علاوه بر مشکلات عمومی که دیگر صنایع نیز با آن دست به گریبان هستند چالش های بسیار زیادی را در پیش روی خود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

- مشکلات محلی و منطقه ای که با توجه به عبور جاده دسترسی معدن از میان محل اقامت عشایر منطقه ای، اجتناب ناپذیر بوده و شرکت شایان اخیراً به جهت رفاه حال و آسایش این عزیزان اقدام به بهسازی و اسفالت جاده مذکور نموده و لیکن به دلیل عدم همکاری معادن ذینفع این جاده، و هزینه بالایی که به تنهائی از توان شرکت شایان خارج می باشد می بایستی مورد حمایت دولتی قرار گرفته تا بخشی از هزینه های بالای آن از طریق بودجه های عممی و دولتی تأمین گردد.

- توأم با مشکلات عمومی و همچنین شرایط نابسامان اقتصادی علی الخصوص درصنعت سنگ کشور، عدم ثبات قوانین و مقررات نهاد های دولتی و نظارتی همچون عوارض ناخواسته وغیر قابل تحمل خلق الساعه آنچنان عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ نموده که طی سال های اخیر بسیاری از تولید کنندگان و فعالان قدیمی این صنعت عطای تولید را به لقایش بخشیده و متأسفانه به ناچار از گردونه رقابت تولید داخلی خارج گردیده اند