دریافت و تمدید گواهینامه های iso

دریافت و تمدید گواهینامه های iso

شرکت راه‏سازی و معدنی مبین طی ممیزی ‏ های شرکت آرین توف پاسارگاد، نماینده TUV Inter Cert آلمان، در تاریخ 9 و 11 شهریورماه 1402 موفق به تمدید گواهینامه‏ های ISO 21502:2020 در زمینه مدیریت پروژه ، HSE-MS در زمینه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و دریافت گواهینامه های ISO 9001:2015 در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت، ISO 14001:2015 در زمینه سیستم‏ های مدیریت زیست محیطی و ISO 45001:2018 در زمینه سیستم ‏ های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی شد.